QR Code Business Card

Met dank aan het mannelijke dat ons tot hier heeft gebracht verwelkom ik vandaag het vrouwelijke als leidend principe in de komende eeuwen.

Het waren de mannelijke instincten, zijn vuur en zijn ego die ons grote welvaart hebben gebracht. Tot hier. Laten we niet vasthouden aan wat we kennen, maar kijken naar wat er nodig is om vanaf hier te overleven. Zoals vrouwelijke intuïtie en wijsheid om de balans te bewaren en de natuurlijke orde in het grote en kleine te herstellen. Het vrouwelijke is niet hetgeen dat de welvaart verder zal vergroten en verder zal concentreren op aarde, maar het is wel hetgeen dat het best in staat is de welvaart te verspreiden en te benutten voor wereldwijde vrede.

We staan op een kruispunt en de toekomst heeft een andere kleur dan het verleden. De afbrokkeling van bestaande structuren is begonnen en er zullen nieuwe samenwerkingsverbanden voor in de plaats komen. De mannelijke controle- en oplossingsgerichtheid en zijn drang tot hiërarchische structurering gedijdt niet langer in de steeds complexere wereld. Het is het vrouwelijke vermogen tot flexibiliteit, tot intuïtief meegaan in de juiste stroom, tot weten zonder vooraf te kennen, tot kiezen met het hart, dat de koers voor de komende tijden zal moeten bepalen.

Plaats- en tijd-onafhankelijkheid, digitalisering, transparantie en terugkeer naar lokaal ondernemerschap maken hiërarchische structuren steeds vaker onmogelijk en overbodig. Waar het industriële tijdperk zich voedde met discipline, homogenisering, met kneedbare executives en met human resources, vraagt het nieuwe tijdperk om netwerkstructuren, pluriformiteit, zelforganiserende en organische principes en human sources: de mens als bron in plaats van productiefactor.

Met dank aan de opgebouwde structuren en instellingen die vorm aan de wereld gaven toen het nodig was te groeien, nemen we afscheid van het binaire tijdperk om ruimte te maken voor het relationele tijdperk.

Natuurlijk kunnen we niet zonder het mannelijke. We kunnen niet zonder het overlevingsinstinct en de vechtlust en het vrouwelijke heeft  veel te leren van het mannelijk vermogen om een leider te erkennen en te respecteren. Maar het mannelijke is niet langer het licht dat in een onbekende toekomst voorop kan gaan. De koers zal van het vrouwelijke komen; van het zachte dat zich kan wenden en voegen naar de steeds veranderende stroom waarin we terecht zijn gekomen.

Laten we op weg gaan en achterlaten wat we niet nodig hebben. Laten we onze rugzak vullen met vertrouwen, liefde en een groeiend bewustzijn voor het belang om gezamenlijk de middenweg te bewandelen.

 

Deze blog bevat ideeën uit mijn boek de ZIN aan het werk.

Schrijf je hier in als je bericht wilt ontvangen wanneer de volgende ZINblog verschijnt.