QR Code Business Card

Toen ik begon te werken in een grijs verleden bestond het fenomeen leiderschapsontwikkeling nog nauwelijks. Toen dachten ze nog dat iedereen zelf in staat moest zijn zich te ontwikkelen. Ze dachten dat een mens uitgerust was met een ingeboren vermogen – à la Aristoteles- om zich te ontwikkelen in de richting die het meest geëigend is voor hem of haar. Ze wisten nog niet dat je mensen moet kneden en vormen voordat zij kunnen waarvoor ze op de wereld zijn gekomen.

Ze dachten dat een mens op eigen kracht tot zijn potentieel kon komen als hij maar kon luisteren naar de werkelijke roep van zijn ziel; naar wat hem echt bewoog. En dat het leven zelf hem of haar dan de weg zou wijzen.

Ze dachten dat de organisatie een plek was waar je je kon ontwikkelen, maar dan wel in een zelf selecterend proces: de mensen die op de verkeerde plek zaten vielen vanzelf af. Degenen die konden waar ze voor aangenomen waren bleven zitten. En mensen die het niet van nature in zich hadden om leider te zijn, werden ook geen leider.

Ook dachten ze dat zoiets als intrinsieke motivatie bestond. Dat op elke plek in de organisatie alleen mensen zaten die het werk dat ze daar deden liefhadden. Dat motivatie niet gestimuleerd behoefde te worden met incentive programma’s, bonussen of titelinflatie. Ze dachten dat de doelstellingen van de organisatie al voldoende motiverend waren om je met hart en ziel in te zetten.

Destijds zeiden de directieleden elkaar de waarheid en wilden ze de werkelijke toedracht van problemen weten. Destijds begrepen mensen elkaar net zo min als nu, maar dat gaf niet. Want de voortdurende onderlinge -soms heftige-  dialoog tussen alle lagen van de organisatie en met stakeholders zorgde voor een zich voortdurend vernieuwende schat aan wijsheid, ervaring, kennis en inspiratie die de basis vormde voor slagkracht en vitaliteit. Toen was dat nog zo.

Of heb ik dat gedroomd?

 

Deze blog bevat ideeën uit mijn boek de ZIN aan het werk’.

Schrijft u hier in als je bericht wilt ontvangen wanneer de volgende ZINblog verschijnt.

Wilt u meer ZINblogs lezen? Klik hier.