QR Code Business Card

Mijn wens voor 2013? Dat steeds meer mensen in staat zijn het midden te bewandelen tussen de terreur en de troost van de groep. Dat je er toch bij kunt horen, zonder dat je je altijd aan de groepscodes moet houden.

Wat bedoel ik met groep? Er zijn altijd en overal groepen: je familie, je organisatie, je afdeling en je vriendenkring; elke groep heeft z’n codes; de onuitgesproken regels die je niet mag overtreden. Neem de codes van je werkkring; dat gaat van de manier waarop je je bureau inricht, de auto die je rijdt, het soort verhalen dat je vertelt en de meningen die je mag hebben. De groep smoort menselijke oorspronkelijkheid en snijdt eigen verlangens de pas af; maar de groep biedt ook inspiratie en plezier.

Ik hoop dat steeds meer mensen in staat zijn trouw te blijven aan zichzelf, ondanks de druk om je te conformeren. Dat conformeren een keuze wordt -nu eens niet en dan weer wel- in plaats van een benauwende noodzaak op straffe van uitsluiting. Dit toekomstperspectief begint bij mij en bij jou. Dat je stevig in je schoenen gaat staan. Dat je zo dicht bij je eigen verlangens kunt blijven dat de groep er niet van schrikt maar denkt: “verrek, hier staat een echt mens”. Dat we geen groepscodes meer nodig hebben om elkaar te vertrouwen en begrijpen, maar dat we kunnen en durven varen op ons hart en onze intuïtie.

Het is een ambitieuze wens maar ik heb hem wel. Dat midden laat me niet los. Dat midden tussen de inspiratie en de verstikking door de groep.

Trouw zijn aan jezelf leidt automatisch tot vertrouwen in anderen. Als groepscodes teruggedrongen worden dan maakt het niet uit of iemand een totaal andere visie heeft, omdat we weten dat die visie recht uit het hart komt en niet bedoeld is om de groep te schofferen. Dan ontstaat onvoorwaardelijk vertrouwen; te weten het vertrouwen dat een afwijkende houding niet bedoeld is om een ander of de groep voor gek te zetten, of te corrigeren, maar dat het oprechte verwondering, voorkeur of afkeur is; omdat iedereen nu eenmaal verschillend is. Leve de groep en leve de pluriformiteit in 2013.

Deze blog bevat ideeën uit mijn boek ‘de ZIN aan het werk‘, te bestellen via deze website: bestel de ZIN aan het werk zonder verzendkosten.

Schrijf je hier in als je bericht wilt ontvangen wanneer de volgende ZINblog verschijnt.